Co je Praha12.net

Praha12.net je spolek, který vznikl na jaře roku 2004, s cílem zastřešit aktivity komunitní (sousedské) počítačové sítě působící v Modřanech od roku 2002. Hlavním cílem Spolku byla stavba a provoz počítačové sítě, která sloužila jeho členům. V průběhu času rostla členská základna spolku a to jak běžným náborem nových členů, tak v rámci spojování – slučování s dalšími občanskými sdruženími a spolky. (Komořany, Projekt HELL, FoFrnet, Spojovací a nyní naposled Jinonice). 

CZFree.net

Celá naše síť vznikla na původní myšlence CZFree - filozofii vzájemného propojení sousedských a komunitních sítí. Kromě budování vlastní sítě se i nadále snažíme o propojení s ostatními komunitními sítěmi v okolí.

Daří se nám spolupracovat a podporovat s podobnými projekty nejen v rámci Prahy, ale po celé České republice.

Na rozdíl od komerčních poskytovatelů je naším cílem fungující síť a ne zisk. Veškeré příjmy byly použity zpět na další rozvoj a zlepšování sítě. Aktivní členové spolku získali díky této unikátní příležitosti řadu cenných zkušeností, které uplatňují nejen v práci pro spolek, ale i v běžném profesním životě.

Postupem času vybudoval spolek i další zázemí pro aktivity spolku a to především prostory v sídle spolku, které vybavil 3D tiskárnou, počítači a dalším vybavení pro IT učebnu. 

Díky zlepšujícímu se zázemí a aktivitě našich členů postupně rozvíjíme pořádání školení pro řadové členy spolku.

Kdokoliv z členů má možnost přijít s novými nápady či podněty kam by měl další rozvoj směřovat, nebo může sám pomoci při rozvoji.  

V roce 2019 jsme přijali rozhodnutí provozovat počítačovou síť v rámci dceřiné společnosti PRAHA12.com, která do budoucna bude tyto aktivity zajišťovat a rozvíjet podnikatelským způsobem.