Nové rychlé spoje

Nedávno jsme významně posílili kapacitu dvou páteřních spojů v naší síti. Na spoji Modřín-Bluehillz je mikrovlnné pojítko Alcoma v pásmu 10 GHz s kapacitou 66 Mbit full-duplex, na spoji Habr-Bluehillz je nyní optické pojítko Crusader s přenosovou rychlostí 100 Mbit full-duplex. Kapacita původních spojů v pásmu 5 GHz byla nanejvýš 20 Mbit. Posílení pocítí všichni, kdo jsou připojeni kabelem na AP Modřín a Habr: rychlost Internetu byla navýšena na 25Mbit.